Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacijos nariais gali būti vokiečių kalbos (užsienio kalbos) mokytojai, dėstytojai ir kiti švietimo sistemoje dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kurių darbas susijęs su vokiečių kalbos (užsienio kalbos) mokymu(si), juridiniai ir fiziniai asmenys, susiję ar suinteresuoti vokiečių kalbos (užsienio kalbos) mokymu(si).

Asmuo, norintis tapti asociacijos nariu ir atitinkantis keliamus reikalavimus, turi pateikti raštišką prašymą Asociacijos valdybai:

Aufnahmeantrag_2015.pdf (Naujinama)

Asociacijos nariu laikomas asmuo, sumokėjęs stojamąjį įnašą (1 Eur.), mokantis nario mokestį (10 Eur.) kartą per metus ir dalyvaujantis Asociacijos veikloje.

Kiekvienas Asociacijos narys maloniai prašomas užpildyti Asociacijos narių duomenų anketą. Pasikeitus kontaktiniams duomenims, anketą prašome užpildyti pakartotinai:

  LDV narių duomenys (Naujinama)

Einamaisiais metais, Asociacijos nariui nesumokėjus nario mokesčio iki sausio 31 d., jo narystė Asociacijoje sustabdoma, informuojant asmenį elektroniniu paštu (asmuo Asociacijos narių duomenų anketoje jį nurodė). Sustabdžius narystę, asmuo negauna visos informacijos, skirtos Asociacijos nariui elektroniniu paštu, apribojamos asmens galimybės pasiekti visą informaciją Asociacijos interneto svetainėje.

Jeigu asmuo nemoka nario mokesčio ilgiau kaip vienerius metus arba nesilaiko Asociacijos įstatų, jis pašalinamas iš Asociacijos. Apie pašalinimą buvęs Asociacijos narys informuojamas elektroniniu paštu ir/arba išsiunčiant pranešimą registruotu laišku 30 kalendoriniu dienų nuo Valdybos sprendimo dėl Asociacijos nario pašalinimo priėmimo dienos.

Visi įnašai ir mokesčiai priimami į Asociacijos banko sąskaitą.

Rekvizitai:

Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacija

Įm. k. 191358652

Adresas: Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius

Sąsk. Nr.: LT60 7044 0001 2162 2083

Bankas: AB SEB bankas

SWIFT (BIC) kodas: CBVILT2X