Rezoliucija dėl daugiakalbystės Lietuvoje

Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacija kartu su Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacija bei Lietuvos Respublikos rusų (užsienio) kalbos mokytojų asociacija teikia rezoliuciją Lietuvos valdžios institucijoms dėl daugiakalbystės Lietuvoje.

Rezoliucijos tekstas