Įvyko visuotinis LDV narių susirinkimas

2017 m. balandžio 1 d. Vytauto Didžiojo universitete įvyko visuotinis Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacijos narių susirinkimas. Jo metu 2017 - 2021 m. kadencijai išrinkta naujos sudėties valdyba:

1. Edvinas Šimulynas (prezidentas)

2. Inga Lenktytė (viceprezidentė)

3. Laura Zabulytė-Šapranauskienė (finansininkė)

4. Asta Vitukynaitė (1-oji generalinė sekretorė)

5. Gražina Droessiger (2-oji generalinė sekretorė)

6. Agnė Blaževičienė (asociacijos leidinio redaktorė)

7. Birutė Pukelienė (atsakinga už mokytojų kvalifikacijos tobulinimą regionuose)

8. Ramunė Sarnickienė (atsakinga už mokytojų kvalifikacijos tobulinimą Vilniuje)

9. Renata Mackevičienė (atsakinga už veiklų mokiniams organizavimą)

Susirinkimo nuotraukos