Pasiūlymai LDV veiklos tobulinimui

Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacija nuolat tobulina veiklą. Asociacijos valdyba prašo visų narių užpildyti anoniminę atsiliepimų ir poreikių anketą iki 2017 m. kovo 27 d. Rezultatų apibendrinimas įvyks 2017 m. balandžio 1 d. asociacijos narių visuotinio susirinkimo metu Kaune.

Anketa

Iš anksto dėkojame, 

LDV valdyba